Irene Helland

Irene er født i Bergen i 1961. I 1982 flyttet hun til Oslo. Hun er gift med Audun, og de har bodd på Fjellhamar i Lørenskog kommune i ca. 25 år.

 -

Irene hadde sine første arbeidsår som sekretær ved Rikshospitalets øre-nese-halsavdeling. Etter noen lærerike år ved sykehuset, gikk veien videre som sekretær i Sandoz Pharma (senere Novartis Pharma).

Etter 3 år som sekretær i Sandoz, tiltro hun stilling som monitor/Clinical Research Associate, i samme firma. Dette ga henne massevis av utfordringer og spennende arbeidsoppgaver. Hennes eksterne kundegruppe var primært leger og sykepleiere ved ulike sykehus. Arbeidet hennes innebar blant annet overvåking av gjennomføringen av kliniske studier, for å sørge for at regelverket for god klinisk praksis ble fulgt.

Hun arbeidet som CRA i Novartis i mer enn 15 år, hovedsakelig innen terapiområdet transplantasjon, men også innen hjerte/karsykdommer, dermatologi og reumatologi. Studiene var oftest store internasjonale multisenterstudier, derav mye møtevirksomhet også i utlandet. I perioden på mer enn 18 år i Sandoz/Novartis, fullførte Irene mange ulike kurs. Hun tok eksamen i medisin grunnfag, og var med i den første gruppen som ble CRA-sertifisert i regi av Legemiddelindustriforeningen.

Irene har også jobbet som regionsansvarlig selger i HemoCue Norge, det vil si salg av laboratorieutstyr for pasientnær prøvetakning. Her hadde hun salgs- og budsjettansvar for sykehus, legekontor og sykehjem i tildelte fylker. Etter noen år i denne jobben, ble ønsket om en stasjonær arbeidsplass oppfylt da hun i 2010 fikk jobb som klinisk forskningsassistent i Clavis Pharma. Her fikk hun til fulle bruk for sin erfaring som CRA, og bidro ellers med praktisk tilrettelegging for drift og aktiviteter i Medisinsk avdeling. Forskningen på forbedring av kreftmedisiner førte dessverre ikke frem for Clavis Pharma. I løpet av 2013 måtte derfor de ansatte finne seg nye arbeidsplasser.